I Forsvik finns det mycket intressant

Fofif2012_liten
DSC_9752

Forsviks Intresseförening  kom till för att sprida information om– och värna bygdens historia och för att samverkamed föreningar, företag och andra intressenter så att vårt samhälle förblir aktivt och levande. Därför skall föreningen också vara en kraftfull pådrivare i frågor som rör den lokala utvecklingen.

För att bli ännu bättre på detta måste vi som bor i bygden träffas, informera varandra, engagera oss och hjälpas åt att  stärka- och göra Forsvik så attraktivt att fler människor vill bo, verka och leva här och besöka oss.

 Många engagerade människor bygger upp föreningens verksamhet, som till stor del består av ett antal projekt, Forsviksdagarna, som inträffar helgen efter midsommar varje år, är en av höjdpunkterna. Bruksjärnvägen, som har blivit ca 470 m lång och sträcker sig från kanalen till Bruket, är ett annat viktigt projekt. Sommaren 2010 såg ännu en av verksamheter sitt ljus när fyra  veteranfordonsträffar hölls i Forsvik. Dessa har återkommit varje år därefter. Julmarknaden på bruket har också blivit en etablerad marknad som många gärna besöker.

Forsviksdagarna

Under två dagar, alltid helgen efter midsommar anordnas Forsviksdagar.
2019 blir det 29 juni och 30 juni. Mängder med aktiviteter i hela Forsvik.
Läs mer på sidan Forsviksdagarna!

 

 

Bruksjärnvägen återskapas

Under åren 2008 – 2017 återskapades järnvägen från Göta kanal till Strömbron. Loket kommer från Sätra Bruk. De tre personvagnarna har tillverkats i Forsvik. 

Lördagen den 1 oktober 2011 kunde ett hundratal besökare provåka den första sträckan av bruksjärnvägen.
 Vi började med lok och en vagn. Under kommande vinterhalvår byggdes ytterligare två vagnar för passagerartrafiken. På en av dem är det möjligt att ta ombord  rullstolsburna. Järnvägens första sträcka blev ca 450m för trafik mellan kanalen och bruket. 2017 byggdes ytterligare 40m räls så att även Strömbron kunde trafikeras. För framtiden planeras regelbunden trafik mellan Göta kanal och Forsviks bruk. I en etapp 3 finns också med en byggnation av loket, ritat 1911 och med en tändkulemotor från samma år. Motorn finns i vår ägo och är körklar, överföringsdelar för drivningen är gjutna men en del konstruktionsdetaljer återstår. Arbetet med att sammansätta delarna pågår i Brukets gamla mekaniska verkstad.

Frimärke med Forsviksmotiv

Ett vackert frimärke i serien bruksmiljöer presenterades på brukskontoret den 24 mars 2011.

Valören 12:-

Forsviksmotivet syns överst på frimärkskartan som även  fanns att köpa som förstadagsbrev.