Bli medlem

Medlemsförfrågan

Vill du bli medlem i Forsviks Intresseförening?

Medlemskap i föreningen innebär att Du stödjer verksamheter i Forsvik, vid Forsviks bruk och om möjligt deltar i forskning, aktiviteter eller som funktionär under bl.a. Forsviksdagarna.

Medlemskap, avgifter :
Enskild 50:- , familj 60 kr, företag/förening 150 kr
Permanent medlemskap enskild 300 kr, familj 400 kr, företag 1000 kr.

Inbetalning via bankgiro: 735-6603

Medlemsinformation utgår bl. a. i samband med inbjudan till årsmöte.

Medlemmar har alltid fritt tillträde till Forsviks bruks utställningar. Säg bara till i receptionen på Forsviks Bruk.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så tar vi kontakt med dig.