Bruksjärnvägen

Bruksjärnvägen återskapas

Under åren 2008 – 2017 återskapades järnvägen från Göta kanal till Strömbron. Loket kommer från Sätra Bruk. De tre personvagnarna har tillverkats i Forsvik.

Lördagen den 1 oktober 2011 kunde ett hundratal besökare provåka den första sträckan av bruksjärnvägen.
 Vi började med lok och en vagn. Under kommande vinterhalvår byggdes ytterligare två vagnar för passagerartrafiken. På en av dem är det möjligt att ta ombord  rullstolsburna. Järnvägens första sträcka blev ca 500 m för trafik mellan kanalen och bruket. 2017 byggdes ytterligare 40m räls så att även Strömbron kunde trafikeras. För framtiden planeras regelbunden trafik mellan Göta kanal och Forsviks bruk. I en etapp 3 finns också med en byggnation av loket, ritat 1911 och med en tändkulemotor från samma år. Motorn finns i vår ägo och är körklar, överföringsdelar för drivningen är gjutna men en del konstruktionsdetaljer återstår. Arbetet med att sammansätta delarna pågår i Brukets gamla mekaniska verkstad.

DSC_9862

Persontrafik med lok och tre personvagnar upprätthålls mellan Forsviks Bruk och Göta Kanal vissa tider under sommaren.

Följande allmänna turer är inplanerade sommaren 2019:

Forsviksdagarna 30 och  30 juni.

Barnens Forsvik den 19 juli.

Veteranfordonsträffarna 6 juni, 19 juli, 11 aug

 ”Barnens Forsvik” 

Populärt att åka tåg

20170721_114649
DSC_9752
20170721_112221

Läs mer om tågtrafiken och järnvägen

http://www.facebook.com/forsvikjvg