Järnvägen återuppbyggd

Etapp I

Byggnationen klar 1 december 2011.
Byggnationen av spår samt rälsinläggning i den nyrenoverade strömbron har skett med 66 % av kostnaden finansierad av Länsstyrelsens medel för landsbygdsutveckling. Vi har också fått vagnar för passagerartrafik inom detta projekt. Göta Kanalbolag AB har bidragit med  grävning och fyllnadsmateriel.
Västarvet har bekostat protypvagnen för passagerare. Intresseföreningen har  även bidragit dessutom har enskilda sponsorer köpt 1 meter spår var.

Här pågår byggandet av de sista två passagerarvagnarna.

Under februari-mars 2011 hade ett gäng glada pensionärer med bistånd av varvets och brukets personal arbetat med att bygga en första persontransportvagn för bruksjärnvägen. Avsikten var att denna vagn ska trafikeras på bruksjärnvägen efter 14 maj 2011. Under hösten 2011 byggdes sedan ytterligare två vagnar.

Bruksjärnvägen trafikerades under början av förra seklet av handdrivna godsvagnar. Reinhardt Grosch har ritat de vagnar, som vi nu bygger – ett utseende som kunde varit aktuell för 100 år sedan.

 

 

Första delen av panelen på plats 17 mars 2011.

Motorrenovering

 

Ett vackert ekgolv har kommit på plats.

 

 Nu nästan färdigt!

Nästan färdig vagn. De lackade plankorna skall läggas som sittbänkar-plats för 12 personer.

Första vagnen klar.

Påbörjat arbete med tillverkningen av loket inbjöd till provkörning av tändkulemotorn ute på gården. Den fungerade alldeles utmärkt- det lovar gott för att den ska passa bra in i det nya loket.

 

 

 

Strömbron och sista rälssträckan-25 meter.

Strömbron har reparerats under vinterhalvåret och nu är arbetet igång med att återuppbygga den. I bron skall räls läggas in.

 Nu är strömbron klar för trafik

 Loket kommer att flyttas ut ur lokstallet och tillsammans med den nya passagerarvagnen placeras på rälsen.. Vi har också placerat de två gjutjärnsstolparna från 1887  i närheten av den ursprungliga platsen. 

11 maj 2011 blir hela etapp 1 av banan klar för trafik.

 

16 maj 2011 fästes sista spiken i rälsen och arbetet med igenskottning av gruset kunde påbörjas på de sista 25 meterna av etapp 1 vid strömbron.
Nu är hela sträckan mellan Göta kanal och strömbron klar för trafik.


Så här såg det ut vid kanalen:

Sommaren 2011
Växelförarna är på plats. Tåget har varit igång flertalet dagar under augusti.  Perrong är på plats vid hamnens station och en liknande sätts upp vid brukets station. Nu startade arbetet med de två resterande passagerarvagnarna . Vi har fortfarande Sätras intressanta lok och kan behålla det tills vidare.


Den 20 september 2011 fick vi vårt tillstånd till passagerartrafik!

En milstolpe och ett startskott för att få trafikera vår nybyggda sträcka med passagerare.
Efter besiktning av behörig konsult har vi fått polismyndighetens tillstånd
Från 1 oktober och 2 år framåt gäller det och lördagen den 1 oktober blir säkert en dag med rullande tåg i Forsvik. 

Sommaren 2012
Första året med passagerartrafik på bruksjärnvägen!
Nu är alla tre passagerarvagnarna på spåret och loket renoverat för att i slutet av april så smått börja trafiken. Den 28 mars provkördes hela tågsättet mellan bruket och kanalen.
Allt fungerade fint och dagen därpå skedde slutbesiktning för de bidrag som vi beviljats från Länsstyrelsen, landsbygdsutveckling och efter fjorton dagar skedde årets säkerhetsbesiktning.

_______________________________________________________

Etapp II

Etapp II omfattar en förlängning av spåret fån bron in på varvsområdet mot Bottensjön ca 40 meter. med en vändskiva och ett stickspår. Arbetet utförs under hösten 2016 och våren 2017.

________________________________________________________

Eventuell  framtida etapp III

Etapp I omfattar delen från hamnen till och med strömbron vid smedjan.  Etapp II omfattar räls  från strömbron och ut mot stoppbock vid sjökanten inkluderande vändskiva.  Etapp III blir lite annorlunda eftersom den kommer att ligga i  redan stensatt mark . Den planeras runda smedjan och föra spåret in på verkstadsgården. Här erfordras främst professionell hjälp med markarbetet.  En ansökan om medel från Riksantikvarieämbetet avslogs redan 2010, varför etapp III inte blivit av (ännu).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *