Startsida_2

Utanför träsliperiet, 1930-talet
Gla--slussv-bost743
Flygbild-1930--img130

Välkommen till Forsviks Intresseförening

Forsviks Intresseförening  kom till för att sprida information om– och värna bygdens historia och för att samverka med föreningar, företag och andra intressenter så att vårt samhälle förblir aktivt och levande. Därför skall föreningen också vara en kraftfull pådrivare i frågor som rör den lokala utvecklingen.

För att bli ännu bättre på detta måste vi som bor i bygden träffas, informera varandra, engagera oss och hjälpas åt att stärka- och göra Forsvik så attraktivt att fler människor vill bo, verka och leva här och besöka oss.

 Många engagerade människor bygger upp föreningens verksamhet, som till stor del består av ett antal projekt, Forsviksdagarna, som inträffar helgen efter midsommar varje år, är en av höjdpunkterna. Bruksjärnvägen, som har blivit ca 470 m lång och sträcker sig från kanalen till Bruket, är ett annat viktigt projekt. Sommaren 2010 såg ännu en av verksamheter sitt ljus när fyra veteranfordonsträffar hölls i Forsvik. Dessa har återkommit varje år därefter. Julmarknaden på bruket har också blivit en etablerad marknad som många gärna besöker.

Forsviksdagarna
Under två dagar, alltid helgen efter midsommar anordnas Forsviksdagar.
2019 blir det 29 juni och 30 juni. Mängder med aktiviteter i hela Forsvik.
Läs mer så sidan Forsviksdagar!

Bruksjärnvägen

 

Första etappen av den återuppbyggda järnvägen mellan bruket och Göta kanal har nu varit klar några år och i planerna för en helt färdig järnväg ingår i etapp 2 en utbyggnad inne på verkstadsgården. Räls för detta är inköpt och nu väntar en detaljplanering för att i samarbete med brukets övriga verksamheter kunna återskapa denna del. I en etapp 3 finns också med en byggnation av loket, ritat 1911 och med en tändkulemotor från samma år. Motorn finns i vår ägo och är körklar, överföringsdelar för drivningen är gjutna men en del konstruktionsdetaljer återstår. Arbetet med att sammansätta delarna pågår i Brukets gamla mekaniska verkstad.

Vill du hjälpa till med dessa framtidsprojekt, hör av dig stig nykkel  xxstig@gmail.com