Historia

Forskargruppen startade 1982 med studiecirklar, där varje verksamhetsgren inom bruket, samhällsverksamheter, boenden, affärsverksamhet mm diskuterades. Äldre arbetare inom de olika verksamheterna intervjuades och allt spelades in på band. Dessa har sedan renskrivits och redan varit till stort gagn för bokutgivning och utställningsverksamhet. Under åren har arbetet fortsatt främst genom ”öppet hus” där olika teman avhandlats.  Exempel på sådana teman är föreningliv, smeknamn, bostäder, fotokvällar. Föreningen har tillgång till ett stort antal bilder från sent 1800-tal till 1980-talet samt åtskilliga timmar med inspelade videofilmer. Alla teaterföreställningar är filmade samt flertalet av de 25 åren med forsviksdagar.

Bildmaterialet  har de senaste åren vid ett par tillfälle visats  på våra ”öppet hus” kvällar. Vi avser återkomma med dessa visningar.

Delar av Forsviks historia i bilder