Om föreningen

Intresseföreningen Gamla Forsvik bildades 1986 för att lyfta fram kunskap om Forsviks bruks mer än 600-åriga historia. Föreningens aktiviteter skall stödja den verksamhet som växer fram vid Forsviks Industriminnen samt stödja föreningsliv,företagande och aktiviteter i samhället. Föreningen firade 2011  25 år . Mer kan du läsa under knappen Historia.
Föreningen har ändrat namnet till Forsviks intresseförening för att på ett bättre sätt spegla verksamhetens inriktning i dag. 
Förenings syfte är att:
•  lära känna Forsvik under gångna tider
•  genom studiecirklar och annat forskningsarbete skaffa denna kunskap
•  sprida kännedom om Forsvik och de som verkat i samhället
• medverka till att byggnader och natur bevaras, vårdas och används så att kommande generationer kan få kunskap och utbyte av tidigare generationers möda och arbete.