Projektgrupper

Föreningens verksamhet bedrivs i projektgrupper. Styrelsen har ett övergripande ansvar men inom projekten ansvarar var och en för beslut, ekonomi och genomförande.

Aktuella grupper 2019:

Forskargrupp: kontaktperson Bo Bremsjö 0505-41112 el 070-6366604 bo@bremsjo.se

Driftgrupp Forsviks bruksjärnväg  kontaktperson  Stig Nykkel xxstig@gmail.com 

Veteranfordonsträffar: kontaktperson

Maria Lindevall.
Telefon: 070 2479072

Forsviksdagarna 2019:

Programdelen: kontaktperson

  Björn Broberg 070 6891535

Marknaden: kontaktperson Per-Åke Alfredsson 0505-41306

Informationsgrupp: kontaktperson 

Annika Nykkel 070 5356419

Gunilla Köhler gunillakohler4@gmail.com

Destination Forsvik:    hemsidan : kontaktperson Per Hilding 070-5935793 hej@perhilding.se9