Styrelsen

Årsmöte i föreningen hålls en lördag under april eller maj.
Styrelsen verkställer det årsmöte/stadgar har föreskrivit och svarar för löpande verksamhet.
Under året 2019 är följande styrelse verksam:

Föreningens adress:
Vitsippvägen 1
542 43  Mariestad

Ordförande:
Björn Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43  Mariestad
0501-169 39

Kassör: (Fakturaadress)
Charlotta Hascovec
Baltzar von Platens väg 15
546 73  Forsvik
070-622 03 40

Ledamöter:
Per-Åke Alfredsson
Mats Berggren
Gunilla Köhler
Annika Nykkel 

Ingemar Andersson

Suppleanter:
Annelie Nordlund
Lena Boström
Ulf Andersson